Vision-th

วิสัยทัศน์ & พันธกิจ
Slider

วิสัยทัศน์

บริษัท สิวารมณ์ เรียลเอสเตท จำกัด มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่เติบโตอย่างยั่งยืน เน้นการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่ใช่แค่งานก่อสร้างที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพ แต่ยังให้ประสบการณ์ชีวิตที่เกินกว่าความคาดหวังของลูกค้า ภายใต้การบริหารอย่างมีธรรมาภิบาล ให้ความสำคัญกับทั้งคู่ค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน ตลอดจนการรับผิดชอบต่อสังคม

พันธกิจ

เรามุ่งมั่นที่จะมอบสิ่งที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า และไม่หยุดที่จะพัฒนาคุณภาพและบริการด้วยความเข้าใจความต้องการของลูกค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เพื่อส่งมอบที่อยู่อาศัยคุณภาพสูงตามกำหนดเวลา ก้าวสู่การเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของประเทศ และเป็นบริษัทที่น่าลงทุน

เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ

บริษัทกำหนดอัตราการเพิ่มขึ้นของรายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ20 ของปีก่อนและนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ